Zoptymalizowane zużycie energii w halach stalowych

Opublikowano dnia przez admin

Nasza przestrzeń wprost naszpikowana jest różnego rodzaju obiektami budowlanymi. Obiekty te pełnią bardzo różne funkcje. Niektórych z nich nie potrafimy nawet nazwać. Wiemy mniej więcej, czym są hale przemysłowe, ale przechodząc na przykład koło czegoś, na czym widnieje napis wymiennikownia ciepła, zupełnie nie wiemy o co chodzi. Hale przemysłowe kojarzą nam się jednoznacznie.

Wiemy, że związane są one z działalnością przemysłową, a więc z wytwarzaniem różnego rodzaju dóbr. Dobra, jakie wytwarza się w halach przemysłowych, nie koniecznie są ty, co widać i co kojarzy nam się z jakąś namacalną materią. Hale metalowe są miejscami, w których wytwarza się coś, bez czego nie wyobrażamy sobie życia, a w każdym razie, dla większości z nas jest to bardzo trudne. W ogromnych halach przemysłowych znajdują się skomplikowane ciągi produkcyjne, w których wytwarzana jest różnego rodzaju energia. Hale przemysłowe to na przykład wielkie obiekty budowlane, z których składają się mniej lub bardziej nowoczesne elektrownie. Kotłownie i zakłady energetyczne to podmioty gospodarcze, bez których wytwarzanie prądu i jego dystrybucja byłyby niemożliwe. Dostając rachunki za energię elektryczną nie możemy się połapać w tym, za co właściwie płacimy. Bo rzeczywiście wszystko to jest bardziej skomplikowane niż nam się wydaje.

Prąd i oszczędności
Wytwarzanie energii to jedno, a przesyłanie jej na dużą odległość to drugie. Wytwarzanie prądu wymaga utrzymywania olbrzymich hal przemysłowych i znajdujących się tam urządzeń. Przesyłanie prądu wymaga tworzenia kolejnych łączy, stawiania kolejnych słupów oraz utrzymywania tego wszystkiego w dobrym stanie. Nic więc dziwnego, że połowa płaconych przez nas pieniędzy to pieniądze, które przypadają na koszty związane z przesyłem energii. Im nasze miejsce zamieszkania bardziej oddalone jest od elektrowni, tym więcej zapłacimy za prąd, ponieważ koszty związane z dostarczaniem nam energii będą wyższe.

Wszyscy narzekamy na to, że energia elektryczna jest bardzo droga, jednocześnie często zdarza nam się zostawiać zapalone światło, w pomieszczeniach, w których akurat nikogo nie ma. Tego rodzaju nawyki powinny być jak najszybciej niwelowane, co spowoduje ogromną oszczędność pieniędzy. Podobnie jak koszty nadmiernego zużycia wody, szczególnie w halach stalowych, które produkują elementy za pomocą technik wymagających ustawicznego chłodzenia. W tych przypadkach nie jest możliwe, oczywiście, całkowite wyzbycie się użycia wody, bo to doprowadziłoby do bankructwa firmy. Można jednak zadziałać poprzez bardziej zoptymalizowane narzędzia kontroli, które informowałyby o poziomie i ewentualnym nadmiernym zużyciu wody, tak by nie przekraczać dopuszczalnego poziomu jej eksploatacji. Wprowadzenie tych rozwiązań może nastąpić poprzez umiejętne projektowanie hal i wplataniu w nie odpowiednich konstrukcji.

Dodaj opinię